Výroba a montáž zařízení pro energetiku

Šoty přehříváku páry

Bohaté a dlouholeté zkušenosti naší společnosti s dodávkami zařízení pro energetiku z nás v tomto odvětví učinily spolehlivého a silného partnera.

tlakové systémy kotlů:
. ohříváky vody
. přehříváky páry
. převáděcí trubky
. komory
. kondenzátory
. jemná výzbroj kotlů

netlakové části kotlů:
. ohříváky vzduchu
. hrubá výzbroj kotlů
. ocelové nosné konstrukce kotlů
. vzduchovody a kouřovody kotlů
. bandáže stěn

zauhlování kotlů
. redlerové podavače paliva
. šnekové podavače paliva
. rovinné uzávěry
. dodávky náhradních dílů šnekových podavačů paliva
. opravy pneumechanických pohazovačů paliva, včetně náhradních dílů
. opravy rotorů tlukadlových mlýnů TA9B,TB14 aTB22, včetně oprav hřídelů a
dynamického vyvážení rotorů
. opravy vnitřních ploch ložiskových těles tlukadlových mlýnů plazmovým
navařováním a opracováním

odškvárování kotlů
. lopatové odškvarovače typu MARTIN
. šnekové vynašeče škváry
. hrablové vynašeče škváry
. šnekové dopravníky na popílek a propady

dodávky a montáže potrubních rozvodů
plynovody, parovody, předizolované potrubí

Kontakty
Poptávka
Krbové vložky
Krbová kamna
Reference
Výroba a montáž zařízení pro energetiku
Úvod
DEUTSCH
ENGLISH
ČESKY